Deelreglement veteranenwedstrijden

  • Het algemeen reglement is ook van toepassing op veteranenwedstrijden.  Men mag mee vissen vanaf het jaar dat men 55 jaar wordt en men lid is van de club.
  • De visplaatsen worden vanaf 1 uur voor de wedstrijd toegewezen. Inschrijven kan tot 5 kwartier voor het begin van de wedstrijd en zolang er plaatsen beschikbaar zijn. De eerste inschrijvingen hebben voorrang. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4,5 euro, waarvan 1 euro voor het eindklassement en 0,5 Euro voor de leefnetten. Is men ingeschreven doch men komt niet opdagen zonder het bestuur te verwittigen, dan moet toch het inschrijvingsgeld  betaald worden, zoniet vist men niet meer mee.  De visplaatsen worden door twee personen, die door een onschuldige hand aangeduid worden, en iemand van het bestuur getrokken.
  • Het toekennen van de punten gebeurt als volgt ; in iedere sector worden dezelfde punten gegeven voor het eindklassement.  Er worden 15 wedstrijden gevist waarvan de 11 beste resultaten in aanmerking komen voor het eindklassement. Bij gelijk aantal punten telt het  12ste beste resultaat voor diegenen die hetzelfde aantal punten hebben enz… De eindwinnaar is diegene met het minste aantal punten. Men moet  effectief 11 wedstrijden gevist hebben om in aanmerking te komen voor het eindklassement en de daaraan verbonden prijzen. Het aantal punten per wedstrijd wordt bepaald door het aantal deelnemers aan die bepaalde wedstrijd. Heeft men niets gevangen of de vis teruggezet dan krijgt men zoveel punten als er vissers zijn. Vist men niet mee dan krijgt men 60 punten.
  • Er wordt gevoederd met korrel. Men mag los bijvoederen tijdens de wedstrijd met één liter maden of casters, 400 gr. granen of deegwaren en 400 gr. korrel. Deze viskorrel is verplicht in de kantine te kopen, dus niet van elders meebrengen. (0,50 euro voor 400 gr. korrel)
  • Er wordt gevist vanaf 11.00 uur tot 13.30 uur en van 14.30 uur tot 17.00 uur.
  • De prijsuitreiking heeft plaats aansluitend aan de sluitingswedstrijd.
  • Wordt er iemand betrapt op onregelmatigheden kan dit uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben en wordt het beste resultaat van het lopende jaar geschrapt.