Deelreglement clubwedstrijden

  • Het algemeen reglement is van toepassing op clubwedstrijden.
  • De visplaatsen worden vanaf één uur  voor de wedstrijd toegewezen. Inschrijven kan tot 5 kwartier voor het begin van de wedstrijd en zolang er  plaatsen beschikbaar zijn. De eerste inschrijvingen hebben voorrang. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4,5 euro waarvan 1 euro voor het eindklassement en 0,5 euro voor de leefnetten. Is men ingeschreven doch men komt niet opdagen zonder het bestuur te verwittigen, dan moet toch het inschrijvingsgeld  betaald worden, zoniet vist men niet meer mee. De visplaatsen worden door twee personen, die door een onschuldige hand aangeduid worden, en iemand van het bestuur getrokken.
  • Het toekennen van de punten gebeurt als volgt ; in iedere sector worden dezelfde punten gegeven voor het eindklassement.  Er worden 15 wedstrijden gevist waarvan de 11 beste resultaten in aanmerking komen voor het eindklassement. Bij gelijk aantal punten telt het 12de beste resultaat voor diegenen die hetzelfde aantal punten hebben enz… De eindwinnaar is diegene met het minste aantal punten. Men moet effectief 11 wedstrijden gevist hebben om in aanmerking te komen voor het eindklassement en de daaraan verbonden prijzen. Het aantal punten per wedstrijd wordt bepaald door het aantal deelnemers aan die bepaalde wedstrijd. Heeft men niets gevangen of de vis teruggezet dan krijgt men zoveel punten als er vissers zijn. Vist men niet mee dan krijgt men 60 punten.
  • Er wordt gevoederd met maximum 2 kg. nat voeder voor het begin van de wedstrijd. Men mag los bijvoederen tijdens de wedstrijd met twee liter maden of casters, 400 gr. granen of deegwaren en 400 gr. korrel. Deze viskorrel is verplicht in de kantine te kopen, dus niet van elders meebrengen  (0,50 euro voor 400 gr. korrel).  Natte korrel mag men voederen zoals voeder, maximum 1 kg. voor de wedstrijd en nog 400 gr. droog om bij te voederen tijdens de wedstrijd.
  • Er wordt gevist vanaf 11.00 uur tot 13.30 uur en van 14.30 uur tot 17.00 uur.
  • De prijsuitreiking heeft plaats aansluitend aan de sluitingswedstrijd.
  • Wordt er iemand betrapt op onregelmatigheden kan dit uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben en wordt het beste resultaat van het lopende jaar geschrapt.